Stenspräckning

Stenspräckning är ett godkänt arbetsmoment för ROT-avdrag så länge det utförs för en om/tillbyggnad av befintlig fastighet (EJ nyproduktion) det inkluderar även spräckning av berg/sten vid dränering av bef. fastighet.